PRAWO GOSPODARCZE

w szczególności z zakresu prawa spółek, umów handlowych, ubezpieczeń gospodarczych, m.in. sprawy o zapłatę, sprawy związane z wykonaniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umowy, sprawy dot. rejestracji podmiotów w KRS, sprawy związane z zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem, podziałem i likwidacją spółek handlowych, sprawy dot. organizowania stosunków wewnętrznych w spółkach handlowych, przygotowywanie i …

PRAWO CYWILNE

Kancelaria prowadzi m.in. sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze, sprawy o zadośćuczynienie, sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy o naruszenie dóbr osobistych, sprawy o eksmisję, sprawy o ubezwłasnowolnienie, sprawy o zasiedzenie, sprawy dot. służebności gruntowych, służebności osobistych oraz służebności przesyłu, sprawy dot. ochrony własności i posiadania, sporządzanie umów z zakresu prawa zobowiązań, …

KREDYT WE FRANKACH

Jeżeli masz kredyt we frankach to jesteśmy w stanie Ci pomóc. Bezpłatnie sprawdzimy Twojąumowę kredytu. 2. Obliczymy, ile nadpłaciłeś rat. 3. Zabezpieczymy Twoje prawa, przerywając bieg przedawnienia. 4. Przedstawimy Ci dostępne opcje prawne. 5. Zapewnimy Ci profesjonalną i kompleksową pomoc prawną. WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZĄ KANCELARIĄ W KRAJU W SPRAWACH PRZECIWKO …