JK LEGAL CONSULTING sp. z o.o., świadczy usługi doradztwa prawnego dla  osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Nasz zespół  tworzą prawnicy, którzy  stale z nami współpracują, są nimi  radcy prawni, adwokaci, u których boku z upoważnienia działają aplikanci, a także notariusze oraz doradcy prawni. Obok pełnomocników z wieloletnią praktyką w strukturę zespołu nieustannie wdrażani są nowi pracownicy. Taka polityka HR pozwala nam spoglądać na sprawy zarówno z perspektywy tradycyjnej, i rozwiązywać dla Klientów nawet nietypowe problemy prawne (np. związane z nowoczesnymi technologiami). Nasi współpracownicy  przechodzą regularne   szkolenia merytoryczne, a także w zakresie umiejętności miękkich (głównie w zakresie negocjacji odnośnie spłaty zadłużenia). Rozbudowany  dział Obsługi Klientów Indywidualnych zapewnia nie tylko profesjonalne, ale również błyskawiczne rozwiązywanie problemów prawnych.

Warto wspomnieć, iż we współpracy z Klientami partnerskie relacje są dla nas najwyższym priorytetem. Zapewniamy nie tylko profesjonalną obsługę prawną na najwyższym poziomie; ale coś nieporównanie więcej. Poprzez wyjście ponad przyjęte powszechnie standardy budujemy relacje głębokiego zaufania. Zespół Kancelarii Lex Consensus nie “wykonuje zleceń”, a otacza swojego Partnera kompleksową opieką prawną.

W 2018 i 2019 roku otrzymaliśmy tytuł najlepszej kancelarii prawnej w Warszawie, Radomiu oraz Lublinie wg serwisu  Oferteo.pl na podstawie opinii zadowolonych klientów. W 2019 roku przyznano nam również tytuł Złotego Orła Prawa. Nad bezpieczeństwem przechowywanych danych osobowych pieczę sprawuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

OFEROWANA POMOC PRAWNA POLEGA PRZEDE WSZYSTKIM NA:

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzaniu projektów umów, pism procesowych  i innych aktów prawnych (w tym wezwań do zapłaty, pozwów, apelacji, zażaleń i innych)
 • pomoc prawną w pozasądowym rozwiązywaniu sporów,
 • prowadzenie negocjacji,
 • reprezentowanie Klienta przed organami ścigania, sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentowanie Klienta przed organami administracji, przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

OFERTA DLA FIRM

 • doradztwa w kwestii wyboru formy prawnej planowanej działalności gospodarczej,
 • udzielania pomocy prawnej w zakresie zakładania i rejestracji spółek handlowych w KRS, a także prowadzenia procedur podziału, przekształcenia i łączenia spółek,
 • bieżącego doradztwa we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonego przedsiębiorstwa,
 • udzielania porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych,
 • udziału w negocjacjach z kontrahentami,
 • sporządzania i opiniowania umów handlowych,
 • sporządzania uchwał, protokołów, regulaminów,
 • reprezentowania w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi,
 • reprezentowania w postępowaniach przed organami administracji publicznej,
 • reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udzielania pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania stosownych zezwoleń lub licencji,
 • pomocy przy przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników i rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

We wszystkich rodzajach spraw istnieje możliwość kompleksowego zlecenia prowadzenia sprawy bądź uzyskania jednorazowej pomocy prawnej.

W swojej pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych Klientów. Nieustannie poszerzamy wiedzę i na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach prawnych. Przestrzegamy zasad etyki zawodowej i zapewniamy pełną poufność powierzonych nam informacji. W celu zapewnienia Klientom pełnego bezpieczeństwa korzystamy ze wsparcia niezależnych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa danych. Każdą powierzoną nam sprawę traktujemy w sposób indywidualny. Dokładne zasady współpracy, w tym wysokość wynagrodzenia, ustalamy podczas pierwszego spotkania z Klientem. Najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług jest szerokie grono zadowolonych Klientów, których udało nam się zdobyć w trakcie dotychczasowej działalności.

OPINIE O KANCELARII

Kancelaria Prawna Lex-Consensus - Warsaw

Kancelaria Prawna Lex-Consensus - Warsaw