W szczególności: przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie kontraktów zawodniczych oraz umów trenerów, menadżerów oraz umów sponsorskich, dochodzenie przed sądem roszczeń wynikających z w/w umów, obsługa prawna transferów, obsługa prawna klubów sportowych oraz doradztwo z zakresu prawa sportowego.