Sprawy o rozwód i separacje, rozdzielność majątkowa, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego, sprawy o alimenty (na rzecz dzieci, na rzecz małżonka), spawy dot. powierzenia wykonywania, ograniczenia, pozbawienia, przywrócenia władzy rodzicielskiej, sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy dot. egzekucji kontaktów z dzieckiem;