W zakresie reprezentacji pracownika w sporze z pracodawcą oraz pracodawcy w sporze z pracownikiem w sprawach: dot. wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy, dot. wypadków przy pracy, inne.