Sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności, sprawy o przerwę w wykonywaniu kary, sprawy o odroczenie wykonania kary, sprawy o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, inne.