Obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz obwinionego w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego, wnoszenie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, inne.

Posiadamy doświadczenie w obronie Klientów w sprawach karnych oraz karnych skarbowych, prowadzonych na obszarze całej Polski.

Wiedzę i doświadczenie zdobywaliśmy reprezentując Klientów m. in. w sprawach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych (także o charakterze zbrojnym), przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami i papierosami, rozbojami oraz wieloma innymi.

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego:

  • zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie,
  • postępowanie przygotowawcze (śledztwa i dochodzenia),
  • postępowanie sądowe (wszystkich instancji),
  • postępowanie wykonawcze.

Posiadamy także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia kreatywnej księgowości, a także dokonywaniem wszelkich działań na szkodę spółek. Dzięki stałej współpracy z biurem księgowym, możemy na bieżąco analizować dokumenty księgowe, które zostały zakwestionowane przez organy kontroli, bądź organy ścigania już na etapie postępowania przygotowawczego. Posiadamy także doświadczenie w reprezentacji klientów oskarżonych o dokonywanie fikcyjnych transakcji bądź posługujących się dokumentami (w tym fakturami VAT) uznawanymi za sfałszowane.

Nasza kancelaria oferuje usługi stałego doradztwa dla przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności. Posiadamy doświadczenie w obsłudze zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak również spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Zawsze staramy się dostosować nasze usługi do rodzaju prowadzonej działalności i proponować rozwiązania niosące możliwie najmniejsze ryzyko.