Czym jest antywindykacja (oddłużanie)?

Poprzez antywindykację rozumiemy ogół czynności prawno-procesowych oraz czynności faktycznych mających na celu w szczególności uniemożliwienie wierzycielowi uzyskanie orzeczenia sądowego, które nie odpowiadałoby rzeczywistemu stanowi faktycznemu i byłoby sprzeczne z prawem. Celem szeroko rozumianych działań antywindykacyjnych jest obrona praw dłużnika przed wierzycielami, firmami windykacyjnym, organami sądowymi i egzekucyjnymi.

Co robimy?

Podejmujemy w interesie Dłużników szereg działań antywindykacyjnych na każdym etapie postępowania windykacyjnego, tj. na etapie polubownym, na etapie sądowym oraz na etapie komorniczym.

 • reprezentujemy Dłużników w negocjacjach z bankami, parabakami, firmami windykacyjnymi w celu zminimalizowania wysokości  zadłużenia;
 • reprezentujemy Dłużników w postępowaniach sądowych; sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma procesowe (m.in.: pozwy, odpowiedzi na pozew, zarzuty w postępowaniu nakazowym, odpowiedzi na zarzuty, sprzeciwy w postępowaniu upominawczym, odpowiedzi na sprzeciwy, zażalenia, apelacje, skargi o wznowienie postępowania, skargi na orzeczenia referendarza sądowego, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności), reprezentujemy Dłużników na rozprawach i posiedzeniach sądowych;
 • reprezentujemy Dłużników w postępowaniach komorniczych; składamy wszelkiego rodzaju wnioski i pisma w celu obrony praw Dłużnika przed działaniami komornika i wierzyciela.
 • pomagamy w sporach  sądowych z bankiem albo firmą pożyczkową oraz Funduszem Sekurytyzacyjnym;
 • pomagamy zmniejszyć wysokość zadłużenia (umarzamy długi);
 • pomagamy wstrzymać egzekucję komorniczą;
 • pomagamy umorzyć egzekucję komorniczą;
 • pomagamy w uchyleniu nakazu zapłaty;
 • pomagamy w uchyleniu Bankowego Tytułu Egzekucyjnego ( BTE);
 • pomagamy uzyskać odszkodowanie za bezprawnie zlicytowany przez komornika majątek dłużnika;
 • pomagamy odzyskać od firm pożyczkowych bezprawnie wyegzekwowaną lub spłaconą pożyczkę w zakresie wygórowanych kosztów pożyczki (opłata przygotowawcza, ubezpieczenie, opłata prowizyjna, opłata za obsługę w domu, etc.);
 • pomagamy odzyskać bezprawnie pobrane opłaty przez pośredników finansowych przy udzielaniu kredytu albo pożyczki;

Komu pomagamy ?

Przede wszystkim pomagamy  osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Podejmujemy działania antywindykacyjne w imieniu osób posiadających zadłużenie w:

 • bankach komercyjnych,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK),
 • firmach pożyczkowych, w szczególności: Profi Credit Polska S.A., Provident Polska S.A., Dailly Finanse Sp. z o.o.Benmei Sp. z o.o.Aasa PolskaGCM Global Collection Sp. zo.o.(pożyczki skupione od VIVUS Finanse Sp. z o.o.), Optima Sp. z o.o.Solven Finance  Sp. z o.o. ,   Profinet S.A., Prometeusz Finanse Sp. z o.o. , Takto Finanse Sp. z o.o., Care Cash Sp. z o.o. , Krajowe Centrum Windykacji Sp. z o.o. , RC Capital Sp. z o.o., Obligo S.A.  Euroexpert Sp. z o.o.
 • Funduszach Sekurytyzacyjnych, w szczególności PROKURA Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny zamknięty, BEST NSFIZ, HOIST NSFIZ, OMEGA NSFIZ, KREDYT INAKSO NSFIZ, ALTUS NSFIZ, ULTIMO NSFIZ, easyDEBT NSFIZ, EOS 1 NSFIZ, INTRUM JUSTITIA NSFIZ, PRESCO INVESTMENT NSFIZ, DEBITO NSFIZ, HORYZONT NSFIZ, AGIO PLUS NSFIZ, TAKTO NSFIZ, UNIVERSE NSFIZ, CENTAURIS 2 NSFIZ, FORTUNATO
 • firmach windykacyjnych i podmiotach zajmujących się masowym obrotem wierzytelnościami, w szczególności: Alektum Capital AG , Alektum Inkasso Sp. z o.o.Lidorff S.A..

Bezpłatnie analizujemy sprawy klientów, którzy zgłaszają się do Nas z powyższymi problemami. Posiadamy sprawdzone metody na wyjście ze spirali zadłużenia i skuteczne sposoby na walkę z prawnikami wierzycieli i działaniami komornika. Skutecznie walczymy o prawa Dłużników. Od lat zajmujemy się takimi sprawami, ciesząc się zaufaniem i satysfakcją swoich Klientów.