UBEZPIECZENIA

Zajmujemy się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych i firm.Zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, to dla nas najważniejsze zobowiązanie.Wypełniamy je zgodnie z misją, która towarzyszy nam od początku działalności. Jesteśmy partnerem wiodących Towarzystw Ubezpieczeniowych, które za naszym pośrednictwem oferują różnego rodzaju produkty ubezpieczeniowe.Dzięki stałemu monitorowaniu rynku staramy się dobrać ubezpieczenie …

ODDŁUŻANIE – ANTYWINDYKACJA

Czym jest antywindykacja (oddłużanie)? Poprzez antywindykację rozumiemy ogół czynności prawno-procesowych oraz czynności faktycznych mających na celu w szczególności uniemożliwienie wierzycielowi uzyskanie orzeczenia sądowego, które nie odpowiadałoby rzeczywistemu stanowi faktycznemu i byłoby sprzeczne z prawem. Celem szeroko rozumianych działań antywindykacyjnych jest obrona praw dłużnika przed wierzycielami, firmami windykacyjnym, organami sądowymi i …

AUDYT I WDROŻENIE RODO

Audyt i wdrożenie RODO w dniu 25 maja 2018 roku przedsiębiorcy wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej weszli w nowy rozdział ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Z tym dniem weszły w życie przepisy nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). RODO wprowadza rewolucyjne zmiany w bezpieczeństwie danych identyfikujących osoby fizyczne, …

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Sprawy z zakresu prawa budowlanego, reprezentowanie interesów Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej, sporządzenie odwołań od decyzji organów administracyjnych oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych.

PRAWO PRACY

W zakresie reprezentacji pracownika w sporze z pracodawcą oraz pracodawcy w sporze z pracownikiem w sprawach: dot. wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy, dot. wypadków przy pracy, inne.

PRAWO SPADKOWE

W szczególności: sprawy o zachowek, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, sprawy związane z wydziedziczeniem i niegodnością dziedziczenia, inne.

PRAWO RODZINNE

Sprawy o rozwód i separacje, rozdzielność majątkowa, zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego, sprawy o alimenty (na rzecz dzieci, na rzecz małżonka), spawy dot. powierzenia wykonywania, ograniczenia, pozbawienia, przywrócenia władzy rodzicielskiej, sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy dot. egzekucji kontaktów z dzieckiem;

PRAWO SPORTOWE

W szczególności: przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie kontraktów zawodniczych oraz umów trenerów, menadżerów oraz umów sponsorskich, dochodzenie przed sądem roszczeń wynikających z w/w umów, obsługa prawna transferów, obsługa prawna klubów sportowych oraz doradztwo z zakresu prawa sportowego.

PRAWO KARNE WYKONAWCZE

Sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności, sprawy o przerwę w wykonywaniu kary, sprawy o odroczenie wykonania kary, sprawy o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, inne.

PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ

Obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz obwinionego w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego, wnoszenie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, inne. Posiadamy doświadczenie w obronie Klientów w sprawach karnych oraz karnych skarbowych, prowadzonych na obszarze całej Polski. Wiedzę i doświadczenie zdobywaliśmy reprezentując …